Print

Realizovana još jedna uspješna aktivnost u saradnji sa općinom Novi Grad

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 11.septembra 2023.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta "Savremenim pomagalima i personalnim vještinama povećati inkluziju slijepih koji je u 2023.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnica ove Službe   Ilvana Grahić prisustvovala je ovom lijepom i svečanom događaju.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2  računara – laptopa, koji su dodjeljeni  članicama Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Amini Hadžić  i  Emini Halilović.


Laptope su uručili Ilvana Grahić predstavnica općine Novi Grad i Fikret Zuko direktor Udruženja.

Direktor Udruženje slijepih Fikret Zuko u svom obraćanju je istakao da Udruženje već nekoliko godine vodi  akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Novi Grad je  sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja.

Treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo  da to isto učine.