Print

Sa novim tehnologijama do veće inkluzije slijepih osoba

U okviru realizacije projekta koji sufinansira općina Novi Grad  " Sa novim tehnologijama do veće inkluzije slijepih osoba” izvršena je nabavka jednog računara – laptopa, nakon čega je izvršeno njegovo prilagođavanje sa adekvatnim programima.

Laptop je 15.oktobra 2019.godine dodjeljen bračnom paru Ervini i Vehidu Hajduković ,članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji žive na području općine Novi Grad.


Udruženje slijepih već dvije godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara, za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo.
Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Ovdje treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine