Print

Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom

 

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo,u saradnji sa Forumom žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo ,  uz finansijsku podršku MyRight-a,  organizovao je  17.aprila 2024.godine okrugli sto na temu "Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom".

 

Na okruglom stolu je analiziran  radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji, u Federaciji Bosne i Hercegovine.Naime, u okviru programa MyRight u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je pripremio radni materijal Zakona o personalnoj asistenciji u Federaciji BiH. Zakon je pripremljen u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a vođeno je računa o praksama u Evropskoj uniji i okruženju.

 

S obzirom  da su nadležnosti institucija u BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine veoma isprepletene i da Federacija i kantoni imaju puno zajedničkih nadležnosti, potrebno je da se u ovom Zakonu izbalansiraju obaveze Federacije, kantona i općina. Na ovom okruglom stolu  se detaljno analizirao predloženi materijal Zakona.

 

U radu okruglog stola   učestvovali su: predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom (10 udruženja) pomoćnik ministrice za rad i socijalne politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Miralem Dedović, sa saradnicom Jasminom Helać, te predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad, općinskih službi socijalne zaštite, zatim predstavnici općina Stari Grad i Ilidža.

 

 

Na okruglom stolu je, po utvrdjenom programu rada, detaljno analiziran predloženi tekst Zakona o personalnoj asistenciji, kako slijedi:

 

Ø  Međunarodni i domaći pravni okvir u vezi servisa podrške za OSI predstavio je Suvad Zahirović, dugogodišnji aktivista u pokretu osoba sa invaliditeom;

Ø  Osvrt na Zakon iz perspektive gluhih osoba,predstavila je Jasminka Proho, Udruženje gluhih KS;

Ø  Osvrt na Zakon iz perspektive osoba sa tjelesnim invaliditetom dao je Almir Šahmanija, Udruženje distrofičara KS;

Ø  Osvrt na Zakon iz perspektive osoba sa intelektualnim poteškoćama predstavila je Sevdija Kujović, Udruženje Život sa Down sindromom;

Ø  Osvrt na Zakon iz perspektive slijepih osoba, imao je Selmir Isaković, Udruženje slijepih KS;

 

Na kraju je uslijedila vrlo konstruktivna diskusija  i formulisanje zaključka.

 

 

Zaključak: Nakon što se navedeni materijal Zakona o personalnoj asistenciji pripremi u skladu sa prijedlozima iznijetim na okruglom stolu, dostaviće se nadležnom ministarstvu na daljnju proceduru.

 

Okrugli sto je organizovan u TMP-u – društvu za zapošljavanje slijepih i slabovidnih osoba, a tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

 

Aktivnost je realizovana u okviru Programa MyRight u BiH.