Print

Sastanak Foruma žena sa invaliditetom

U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 8.marta 2023.godine održan je sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Na sastanka su žene sa invaliditetom razgovarale o mnogim aktuelnim pitanjima od interesa za OSI, a prije svega:

·         Upoznate su sa Akcionim planom Projekta  za 2023.godinu;

·      Dogovorene su  aktivnosti koje će se realizovati u cilju podizanja kapaciteta žena sa invaliditetom;

·         Utvrđena je lista događaja koje će Forum realizovati  do kraja godine;

·      Kreiran spisak žena sa invaliditetom  koje će biti uključene u edukacije i lista

edukatora;

·         Dogovoren je termin za naredne dvije radionice o Konvenciji koje će se održati u martu i aprilu;

·         Formiran je tročlani tim koji će voditi kampanju za uvođenje servisa asistenata za OSI;


Učesnice Foruma su pokazale  interesovanje za proširenje Foruma sa još nekoliko žena sa invaliditetom, kao i za organizovanje nekih aktivnosti, samostalno, koje nisu predviđene ovim projektom.

Fikret Zuko predsjednik Koordinacionog odbora i Safeta Baković koordinator Projekta govorili su o aktivnostima Koordinacionog odbora i radu drugih tijela Odbora, koji zajedno sa Forumom žena sa invaliditetom, mogu voditi zajedničke aktivnosti na unapređenju prava i položaja OSI u društvu.

 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight u BiH od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.