Print

Sastanak sa aktivistima udruženja slijepih Banovića, Živinica, Gračanice i Tuzle

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta

"Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima udruženja slijepih i slabovidnih Banovića, Živinica,Gračanice i Tuzle.

 

Sastanak je održan 09.juna 2021.godine u Banovićima.

 

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Hamdo Kentra zamjenik predsjednika , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih Banovića, Živinica, Tuzle i Gračanice, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u ovim gradovima.

Učesnici sastanka su u razgovoru istakli da će priručnici / vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Detaljno je razgovarano o problemima u oblastima: zdravstvene zaštite, pristupačnosti, tiflotehničkim pomagalima za slijepe, obrazovanju, zapošljavanju, zakonima koji se nalaze u proceduri donošenja, a od interesa su za slijepe osobe, kao i o položaju udruženja slijepih u našem društvu. Tražen je najefikasniji način zajedničkog zagovaranja da se pitanja iz navedenih oblasti rješavaju u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Preporukama UN Komiteta za prava OSI.


Posebno je aktuelizirano pitanje donošenja novog Zakona o udruženjima i fondacijama na nivou F BiH , koji se trenutno nalazi u javnoj raspravi.

Učesnici sastanka su u više navrata isticali da je organizovanje ovakvih sastanaka veoma korisno , te da treba jačati saradnju među organizacijama slijepih, ali istovremeno aktivno djelovati u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.

Na kraju sastanka predsjednik Udruzenja slijepih Banovići Nijaz Omerović, kao domaćin sastanka, zahvalio se predstavnicima Udruzenja slijepih Kantona Sarajevo, na posjeti i na korisnim razgovorima, uz nadu, da će ovakvi sastanci i u buduce organizovati.