Print

Slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom ljudska prava ne trebaju ostvarivati kroz projekte nego na osnovu zakona i drugih propisa

Predsjedavajući Općinskog vijeća općine Centar Nedžad Ajnadžić i vijećnik Općinskog vijeća Senad Alić, u kabinetu predsjedavajućeg, primili su 30.03.2016.godine direktora Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikreta Zuku, koji obavlja i funkciju predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

U dužem otvorenom i neposrednom razgovoru razmatrane su mnoge teme i pitanja od interesa za slijepe osobe, kao i za osobe sa drugim vrstama invaliditeta. Posebno su aktuelizirana pitanja pristupačnosti, pomagala, radu udruženja, njihovom organizovanju i podršci od strane lokalne zajednice.

Gospodin Ajnadžić pohvalno je govorio o radu udruženja osoba sa invaliditetom, te o njihovoj važnosti i ulozi u ukupnim društvenim odnosima. Obećao je da će se u okviru sojih mogućnosti zalagati da općina Centar, pa i sve druge općine, udružene u Kanton Sarajevo, podrže programe koji se realizuju u Udruženju slijepih i drugim udruženjima osoba sa invaliditetom. Predložio je da se na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća posebna tačka posveti položaju slijepih i drugih osoba sa invaliditetom u općini Centar i Kantonu Sarajevo.

Jedan od zaključaka sa sastanka je bio i da se osnovna ljudska prava osoba sa invaliditetom ne mogu ostvarivati kroz projekte, već na osnovu zakona i drugih propisa, što je nedvosmisleno rečeno u Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom.