Print

Sredstavima od igara na sreću podržan rad Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

 

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiHsufinansirao je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevoza 2019.godinu . U okviru ovog programa provedene su mnoge aktivnosti , koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH.


U okviru ovog programa nabavljeno je 50 stolica za Klub slijepih i Edukacioni centar, kupljeni su CD-ovi za izdavanje "Zvučnih novina”, a nabavljena su i 3 laptopa koja su na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja, kao pomagalo, dodjeljeni: Mustafi Mustafovskom, Aidi Omerhodžić i Amiru Mujezinu.


Laptope je uručio direktor Udruženja Fikret Zuko, na sjednici Upravnog odbora , koja je održana 27.12.2019.godine, u prostorijama Udruženja.