Print

Studijska posjeta Savezu slijepih Crne Gore

Četveročlana delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo posjetila je Savez slijepih Crne Gore u period od 14. do 17. jula 2021.godine. Delegaciju su činili: Senija Okić  predsjednica Udruženja, Fikret Zuko  direktor, Safeta Baković project coordinator  i Izet Zuko – vozač, asistent.

Posjeta se realizovana u okviru Projekta: „ Unapređenje dugoročne  održivosti  Udruženja slijepih  Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji  BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti".

Cilj studijske posjete je bio razmjena iskustava i praksi u vezi sa nezavisnim životom slijepih osoba i  promociji nezavisnog života slijepih osoba u medijima, u institucijama vlasti, kod poslodavaca i sl.

U toku posjete delegacija je obišla  određene lokacije u Podgorici na kojima je urađeno određeno prilagođavanje za slijepe osobe (taktilne vodilice, zvučni semafori  i sl).

Okić i Zuko praktično su testilali taktilne vodilice , koje su rađene na specifičan način. Za razliku od taktilnih vodilica u Sarajevu koje su u pravilu betonske, ugrađene u trotoaru, taktilne vodilice u Podgorici su gumene/plastične, zalijepljene za podlogu i pričvršćene specijalnim šarafima. Zvuk semafora je različit od zvuka semafora u Sarajevu, malo su glasniji i znak zeleno svjetlo je drugačiji, ubrzan i upečatljiv.

 

U toku razgovora delegacija razmijenjene su osnovne informacije o svrsi posjete, sastavu delegacija, osnovnim aktivnostima Saveza i Udruženja, realizaciji programskih i projektnih aktivnosti i sl.

Fikret Zuko je direktoru Saveza Goranu Macanoviću uručio spomen poklon, koji odražava multikulturalnost Sarajeva.

Tokom drugog dana posjete razgovarano je:

-       Kako motivisati članove da se aktiviraju u udruženjima?

-       Kakav je odnos i saradnja regionalnih udruženja međusobno, horizontalno, ali vertikalno sa savezima slijepih?

-       Način saradnje sa institucijama vlasti , kakvi su partnerski odnosi i način finansiranja od strane institucija vlasti ?

-       Učešće u radu raznih komisija i radnih grupa koje formiraju institucije vlasti;

-       Provođenje aktivnosti za osposobljavanje slijepih za samostalan život i kakvo je interesovanje slijepih osoba za te aktivnosti?

-       Iskustva u promovisanju  nezavisnog  života slijepih osoba;

 

-       Treci dan posjete detaljno je razgovarano o zakonima i drugim propisima koji se odnose na obilježavanje proizvoda na Brajevom pismu. Analiziran je Zakon o zaštiti potrošača i podzakonski akti, kojima se reguliše ova oblast. Prezentirani su praktični primjeri obilježavanja proizvoda Brajevim pismom, koji za sada tehnički radi Savez slijepih Crne Gore.

-        Delegacija iz Udruženja je obišla štampariju u kojoj se printaju naljepnice za obilježavanje proizvoda.

 

-       Razgovarno je o načinima promovisanja rada Udruženja i Saveza slijepih. Analizirano je promovisanje putem društvenih mreža, pisanih materijala, a Savez slijepih Crne Gore ima i internet radio, koji smo također posjetili i praktično se uvjerili u način promocije rada Saveza i Udruženja, putem ovog radia.

 

-       Detaljnije je razgovarano o pravu na pomagala i drugoj podršci od strane države.

-       Također je detaljno razgovarano o zapošljavanju slijepih osoba. U Crnoj Gori postoji poseban Zakon, ali ne postoji Fond, već se ova aktivnost realizuje preko Zavoda za zapošljavanje. Procijenjeno je da ovaj Zakon daje dobru podršku zapošljavanju slijepih osoba. Domaćini smatraju da je manjkavost Zakona što nema poseban Fond, pa će se zalagati za formiranje posebnog Fonda za zapošljavanje OSI.

 

-       Također je razgovarano o projektima koje realizuju Udruženje i Savez i načinima apliciranja , implementacije i izvještavanja.

-       Dogovoreno je da se pripremi i potpiše Sporazum o saradnji.

-       Na kraju oficijelne posjete direktor Saveza slijepih Goran Macanović uručio je poklone članovima delegacije Udruženja kao i materijale koje je pripremao Savez slijepih CG, u različitim formatima, a od interesa su za Udruženje slijepih KS.

-        

Po završetku posjete Savezu slijepih organizovana je posjeta Paraolimpijskom komitetu Crne Gore. Sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Igorom Tomićem razgovarano je o razvoju paraolimpijskog sporta u Crnoj Gori, o njihovim uspjesima i planovima. Zuko je dao kratku analizu stanja u BiH, koje nije baš zadovoljavajuće, po ovom pitanju, jer se radi o veoma složenoj organizaciji države.