Print

U Kantonu Sarajevo i ove godine obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Tema obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, određena od straneUjedinjenih nacija za 2018.godinuje "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i jednakosti"

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2018.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnica MyRight Ured u BiH, predstavnici federalnih ministarstava, kantonalnih ministarstava, Grada Sarajeva, općina, javnih ustanova, , te predstavnicimedija.
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, koordinatorica MyRighta u BiH Binasa Goralija i Fikret Zuko predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo u svojstvu domaćina, pozdravili su prisutne i zahvalili im na dolasku.

U svojim obraćanjima govorili su o stepenu implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Preporukama koje je država BiH dobila od UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Agendi održivog razvoja 2030, federalnoj Strategiji i implementaciji Akcionog plana, sa posebnim fokusom na položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Posebno su insistirali na jedinstvu pokreta osoba sa invaliditetom, građenju partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, nužnosti jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, teulozi koje bi trebale imati institucije vlasti na svim nivoima. Ministrica Dautbegović je posebno istakla dobru saradnju sa Koordinacionim odborom što je rezultiralo i potpisivanjem Sporazuma između Ministarstva i udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor. Ovim Sporazumom su utvrđeni principi saradnje i građenja partnerskih odnosa, te podrška udruženjima osoba sa invaliditetom za njihov rad i djelovanje.

Prisutnima se prigodnim govorom obratio i Dobrica Jonjić , pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike.

Na kraju svečanosti predsjednik KOO KS je uručio plakete i zahvalnice pojedincima i institucijamza koji su dali poseban doprinos i podršku osobama sa invaliditetom i njihovim udruženjima.

Muzički program u toku svečanosti izveli su učenici Centra za slijepu djecu i omladinu iz Sarajeva.

Tehnički organizator ovog obilježavanja bili su Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Uduženje "OAZA”.