Print

Ulična akcija-šetnja u skopu kampanje PonosniNaSebe

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS), koga čini devet organizacija osoba sa invaliditetom iz Kantona Sarajevo, organizovao je uličnu akciju – šetnju, kojom se željela skrenuti pažnja javnosti i senzibilizarati zajednica prema osobama sa invaliditetom i posebno ukazati na problem Uredbe o ortopedskim pomagalima u Kantonu Sarajevo, koja ne obezbjeđuje adekvatna i funkcionalna ortopedska i druga pomagala osobama sa invaliditetom.

Šetnja je organizovana u srijedu 27. jula 2016.g.,u periodu od 12:30 do 15:00 sati,u sklopu kampanje javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve, pod nazivom PonosniNaSebe, a koja se realizuje uz podršku organizacije MyRight iz Švedske.

Okupljeni učesnici, osobe sa invaliditetom i njihovi prijatelji, su šetnjom pošli od platoa Skenderije pa do Katedrale, gdje je bio postavljen info štand sa promotivnim materijalom koji je dijeljem prolaznicima i medijima.

Brojni predstavnici medija su pratili učesnike šetnje i uzimali izjave od organizatora akcije i osoba sa invaliditetom.