Print

Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 28. i 29.septembra 2017.godine organizovao tradicionalnu Konferenciju, s ciljem da se zajedničkim radom i djelovanjem, a u partnerskom odnosu sa institucijama vlasti organizovano radi na građenju društva jednakih mogućnosti.

Predstavnici 9 organizacija osoba sa invaliditetom, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo i MyRight-a detaljno su analizirali stanje u udruženjima osoba sa invaliditetom i kako ojačati njihove kapacitete, stepen implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka koje je UN Komitet za prava OSI dostavio Bosni i Hercegovini, poziciju organizacija osoba sa invaliditetom u reformskim procesima u BiH, te o drugim bitnim pitanjima i problemima, sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom i njihova udruženja.


Opšti zaključak svih učesnika je da se više pažnje treba posvetiti edukaciji članova, te jačanju međusobne saradnje, kao i saradnje sa institucijama vlasti. Također, je dogovoreno da se intenzivira rad na pripremi Lokalnog akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2018 – 2021, koji Koordinacioni odbor priprema u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz podršku MyRight-a u BiH.

Tehnički organizator ove Konferencije je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.