Print

Uloga Udruženja slijepih u zagovaranju za bolji položaj slijepih u društvu

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru obilježavanja  15.oktobra Međunarodnog dana slijepih i 75 godina postojanja Udruženja slijepih u Sarajevu,  organizovalo okrugli sto  na temu: „Uloga Udruženja slijepih u zagovaranju za bolji položaj slijepih u društvu" kojem je prisustvovalo 30 osoba.

Na  okruglom stolu  razgovaralo se o sljedećim temama :

-  radu i postignutim uspjesima Udruženja od osnivanja 1948.  do 1992.godine;

-  radu Udruženja u toku rata 1992.-1995.godina;

-  radu i postignutim rezultatima u postratnom periodu 1995.-2023.godina;

-  sadašnjem položaju slijepih osoba u društvu;

-  strateškim pravcima rada Udruženja u narednom periodu;

Fikret Zuko direktor Udruženja pripremio je uvodno izlaganje a govorio je o radu i djelovanju Udruženja prije, u toku i poslije rata  1992. - 1995.godina.  Govorio je realizaciji programskih i projektnih aktivnosti, načinu finansiranja, odnosu članova prema Udruženju nekad i sad, ugledu Udruženja u društvu, problemima i uspjesima sa kojima se Udruženje susreće u svom radu itd.


U diskusiji je učestvovao veliki broj prisutnih članova, koji su detaljnije govorili o postignutim rezultatima, a istovremeno iznosili prijedloge za budući rad i djelovanje Udruženja.

Cilj okruglog stola je bio da se članovi Udruženja, u što većoj mjeri uključe u kreiranje strateških pravaca rada i djelovanja Udruženja u narednom periodu.

Na kraju okruglog stola usvojeni su sljedeći zaključci:

-          Nastaviti zagovaranje rješavanja stambenih pitanja za članove Udruženja, u cilju pronalaska sistemskog rješenja za slijepe osobe za koje je to potrebno;

-          Podizati svijest članova Udruženja o ulozi i značaju Udruženja za svakodnevni život slijepih osoba;

-          Kontinuirano se educirati pogotovo u oblasti ljudskih prava;

-          Jačati kapacitete i interpersonalne vještina kod slijepih osoba;

-          Potrebno je veće uključivanje slijepih žena u rad / organe Udruženja;

-          Potrebno je veće uključivanje mladih osoba sa invaliditetom u rad / organe Udruženja;

-          Promovirati sport i rekreaciju među slijepim osobama;

-          Jednom mjesečno, u prostorijama Udruženja organizovati diskusiju na odabranu temu, koja se tiče slijepih osoba;

-          Podsticati međusobnu podršku  (peer support) posebno u oblasti savremenih tehnologija;

-          Kontinuirano zagovaranje za adekvatno rješavanje tiflotehničkih pomagala;

-          Jačati saradnju sa drugim organizacijama i ustanovama, posebno sa Centrom za slijepu djecu i omladinu;

-          Obrazovanju i zapošljavanju i dalje treba posvećivati  kontinuiranu pažnju;