Print

Vidljive i ponosne na Međunarodni dan žena

Vodeći se ovogodišnjom temom obilježavanja Međunarodnog dana žena Rodna ravnopravnost danas za održivo sutra", smatramo da je od izuzetne važnosti učešće žena s invaliditetom u organizacijama osoba s invaliditetom za njihovu buduću borbu za prava žena i rodnu ravnopravnost.

Vjerujemo da će program mentorske podrške koji je trenutno u toku, otkriti ženama s invaliditetom koje učestvuju u njemu, njihovu skrivenu snagu te ih osnažiti i probuditi želju da se odlučno bore za svoja prava a protiv diskriminacije, predrasuda i rodne nejednakosti.

Program mentorske podrške je aktivnost projekta „Ovdje sam vidljiva i ponosna!"  kojeg finansira Švedske agencija za međunarodnu razvojnu saradnju Sida posredstvom Embassy of Sweden in Sarajevo.