Print

Za Udruženje slijepih KS izdvojeno 3.500 KM

Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i od tada nije prekidalo sa radom. Razlog zbog kojeg je Udruženje osnovano jeste da okuplja slijepe osobe u KS, da ih ojača da prihvate sljepoću, da nauče živjeti sa sljepoćom, budu društveno aktivni i što je moguće samostalniji kako u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti tako i u školovanju, pronalasku posla...

Općina Centar Sarajevo jedina je općina koja ovo Udruženje podržava kroz razne projekte zadnjih 15 godina. I ove godine je iz granta neprofitnim organizacijama Udruženju slijepih Kantona Sarajevo za projekat „Povećanje socijalne uključenosti slijepih osoba kroz edukaciju i nabavku tiflotehničkih pomagala" izdvojila 3.500 KM.

Prema riječima direktora Udruženja Fikreta Zuke, projekti koji se realizuju donacijom Općine Centar implementiraju se u više segmenata. Prvi je druženje slijepih osoba u prostorijama udruženja uz posebna predavanja i razne edukacije, a da bi se jedna osoba obučila da se samostalno kreće potrebno je da između 120 i 160 sati edukacije i vježbanja.

Drugi segment obuhvata organizovanje izleta. Na izletu se okupljaju slijepe osobe i u prirodi, na terenu gdje se oni inače ne kreću često, vježbaju na otvorenom prostoru. Treći segment je nabavka tiflotehničkih pomagala.

-U početku su naše Udruženje podržavale i druge općine, međutim u zadnjih nekoliko godina to radi samo Općina Centar. Svi projekti koje smo do sada realizovali s Općinom Centar bili su usmjereni na povećanje socijalne uključenosti slijepih ljudi u sve društvene procese uključujući i njihov privatni život i aktivnosti, kazao je Zuko.

Ovaj tekst je objavljen na web stranici općine Centar:  www.centar.ba/novost/11381/za-udruzenje-slijepih-ks-izdvojeno-3.500-km