Print

Zajedničkim radom do boljeg položaja slijepih osoba u društvu

U okviru Programa rada Saveza slijepih Federacije BiH delegacija Saveza, 17.novembra 2016.godine, bila je u posjeti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. Rukovodstva ovih organizacija slijepih razgovarala su o aktivnostima koje se provode na nivou Federacije kao i Kantona Sarajevo.

Analizirano je sadašnje stanje u kome se nalaze slijepe osobe i njihove organizacije i dogovarane su aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu, sa posebnim fokusom na učešće u reformskim procesima koji se očekuju u Federaciji. Delegacija Saveza uručila je Udruženju jedan mobitel, koji je obezbijeđen kroz projekte koji se realizuju na nivou Saveza.

Ovo je nastavak aktivnosti Saveza koji ima za cilj pružanje raznih oblika podrške organizacijama slijepih na terenu.