Print

Značaj i uloga organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija za zagovaranje prava OSI

Jednodnevna radionica za  žene sa invaliditetom održana je 16.novembra 2023.godine, na temu „Značaj i uloga organizacija osoba sa invaliditetom i koalicija za zagovaranje prava OSI".

Radionica je organizovana u okviru zajedničkih aktivnosti koalicija u okviru projeka MyRight.

Radionica je realizirana u preduzeću "TMP", a u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Voditeljica radionice bila je Senija Okić,predsjednica i  aktivistkinja Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

U radu ove radionice učestvovalo je 25 osoba iz  različitih udruženja osoba sa invaliditetom, članica KOO KS, sa područja Kantona Sarajevo.


Na radinici je govoreno o Konvenciji OSI (historijski razvoj nastanak i sadržaj Konvencije, važnost pojedinih članova Konvencije i sl.)

U nastavku su učesnici  zajedno sa voditeljicom radionice  analizirali Član 4 Konvencije, odnosno ulogu organizacija OSI u procesu zagovaranja za bolji status i položaj osoba sa invaliditetom u društvu.

U drugom dijelu radionice bilo je govora  o iskustvima, analizirana su moguća rješenja za određene situacije.

Djevojke i žene sa invaliditetom su aktivno sudjelovale u radu ove radionice, a naročito u drugom dijelu. Otvoreno su iznosile svoje probleme i nerazumjevanje okoline za njihov invaliditet, te što je jako važno davale svoje prijedloge i moguća rješenja.


Ova i slične radionice su važne za osnaživanje djevojaka i žena sa invaliditetom, a posebno onih koje nisu radno aktivne.